Curriculum Vitaes in English and in Finnish

Curriculum Vitae in English; The Core as Plain on the one A4Page

 

Janne Sakari Kukkonen 12.12.1959. Address: Mattilankatu 1 C 47 33270 Tampere. Finland.

M.Sc. (Eng) (TUT), Master of Business Administration MBA (HSE ja MIT Sloan).

Mobile: +358-44-2557472; Mail: JanneSakariKukkonen@windowslive.com ; www.iprkukkooy.fi.

Know-how

Immaterial/Intellectual Property Rights IPR-development operations,  Development of Business Plans, R&D, New Enterprises, Industrial Marketing, Marketing Management.

Experienced earlier investor from the beginning of the 1980s; a little older than 20.

Education

1959- Wise and robust cultural background of the basic family making the cornerstones for the life.

1978  Graduate from the Tampere Classical Gymnasium. Scholarship.

1985  M.Sc. (Eng), Tampere University of Technology TUT.

1991  Master of Business Administration MBA, Helsinki School of Economics HSE and MIT Sloan

          School of management.

Operational Experience

2019- The Immaterial/Intellectual Property Rights IPR-activities in co-operation with M.Sc.(Eng),    

2005   European Patent Attorney Unto Hakola, a partner in the Tampereen Patenttitoimisto Ltd, which

           belongs to the Berggren-Group. The area of operation is one of the most demanding in the world.

           The organization of the company:  Immaterial and Intellectual Property Rights IPR Kukko Oy.

           The preliminary arrangements of the seven(7), already created and developed consumer products

            inventions to the patent applications:

- The pending, spinning  safety lift escalator system.

- The burglary protection system with the body parts coming out from the frame of  the vehicles.

- The slide prevention system of the vehicles.

- The modulus coffer element of the balconies.

- The sanitary measuring device based on the measurement of the breath.

- The convertible, versatile modulus worktable, bed bunk and one-off or double bed.

- The consumer product packaging serie.

            More initiatives of the possible patent applications are under development in the future.

2005-  Liiketoimintakehityskukko Ltd. Board member; CEO. Previous self-made millionaire. Loss 1 Me.

1994   The development of business plans, their marketing and sales. The investment of the capital accrued

            by the BPs and good real collaterals at the maximum level into either finnish or foreign capital

            market’s securities. With the BPs was also training activities for the CEOs.

1993   The scholarship to the Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Germany.

           The main subject: Betriebswirtshaft = Business economics and administration.

1992-  Due to the global and finnish difficult business economics situation,  English and Deutsch studies  

1991    e.g. in the Goethe-Institut in Frankfurt and in Finland and in the night school in Finland.

1991-  MBA-program in the Helsinki School of Economics HSE and in the one of the most appreciated

1989   business schools in the world, in Boston, US, MIT Sloan School of Management. In the HSE’s

           MBA-program, I was the best evaluated by the Grade Point Average; GPA was over A-. I have    

           4 As and 2 Bs from the MIT Sloan, the studies of which extent the professor of Marketing   

           Management and Industrial Marketingin, P.hD. William Qualls kept considerable. One of the most

           appreciated subjects of the MIT Sloan was New Enterprises. The teacher was

           professor, P.hD. and self-made millionaire Ed Roberts and he accepted only 20 students.

           I achieved A. Also R&D: Communication and Organization was A.

1989-  In the building material industry in the Rakennusbetoni- ja Elementti Ltd. Direct subordinate to it’s

1983   founder, owner, chairman of the board and CEO mr. Olavi Kivistö. Responsible of the

           concrete product department and the development activities of the company.

Languages       Finnish, Swedish, English, Deutsch.

The Finnish Defence Forces

          Reserve armor pioneer first lieutenant. Suitability Pioneer Military Staff Office chief.

          The Pioneercross and the Pioneerplate number 44 after the World War II.

 

 

 

Curriculum Vitae Suomeksi; Ydin Pelkistettynä yhdellä A4:lla

 

Janne Sakari Kukkonen 12.12.1959. Osoite: Mattilankatu 1 C 47 33270 Tampere. Finland.

Diplomi-insinööri DI (TTY), Master of Business Administration MBA (HKKK ja MIT Sloan).

Mobile: +358-44-2557472; Mail: JanneSakariKukkonen@windowslive.com ; www.iprkukkooy.fi.

Osaaminen

Immaterial/Intellectual Property Rights IPR-kehitystoiminta, Business Planien kehittäminen, Tuotekehitys, Uudet Yritykset, Teollisuuden Markkinointi, Markkinointijohtaminen.

Paljon kokenut aiempi sijoittaja 80-luvun alkuosalta; vähän yli 20-vuotiaasta.

Koulutus

1959- Viisas ja vankka perusperheen yleissivistyksellinen tausta asettaen perustan elämälle.

1978 Ylioppilas, Tampereen klassillinen lukio. Stipendi.

1985 Diplomi-insinööri DI, Tampereen teknillinen yliopisto TTY.

1991 Master of Business Administration MBA, Helsingin kauppakorkeakoulu ja MIT Sloan

         School of management.

Toimintakokemus

2019- Immaterial/Intellectual Property Rights IPR-toiminta Berggren-yhtiöihin kuuluvan

2005  Tampereen Patenttitoimisto Oy:n osakkaan, Eurooppapatenttiasiamies DI Unto Hakolan 

        kanssa. Toiminta-alue on eräs maailman vaativimmista.

        Yhtiön Immaterial and Intellectual Property Rights IPR Kukko Oy järjesteleminen.

        Seitsemän(7) jo luodun ja kehitetyn kuluttajatuotekeksinnön patenttihakemuksien

        esivalmistelu:

        - Avoin, pyörivä pelastushissiliukuporrasjärjestelmä.

        - Ajoneuvojen murtosuojausjärjestelmä rungosta esiintulevilla korinosilla.

        - Ajoneuvojen luistonestojärjestelmä.

        - Modulinen parvekkeen kasettielementti.

        - Matkapuhelimien terveydellinen mittauslaite perustuen hengityksen mittaukseen.

        - Muunneltava, monikäyttöinen modulaarinen työpöytä, kerrossänky ja yksittäis- ja/tai

          parisänky.

        - Kuluttajatuotepakkaussarja.

         Lisää tekijänoikeushakemuksien alustuksia on kehityksessä tulevaisuudessa. 

2005-Liiketoimintakehityskukko Oy. Hj ja tj. Aiempi self-made miljonääri; menetys 1 Me.

1994 Business Planien, liiketoimintasuunnitelmien kehittäminen, markkinointi ja myynti sekä

         niistä kertyvien pääomien ja hyvillä reaalivakuuksilla hankittujen maksimilainavarojen

         sijoittaminen joko suomalaisten tai ulkomaalaisten pääomamarkkinoiden

         arvopapereihin.  LTS:iin liittyen oli myös ns. sparraustoimintaa toimitusjohtajille.

1993 Stipendiaattina Johann Wolfgang Goethe-yliopistossa Frankfurtissa, Saksassa.

         Pääaineena Betriebswirtshaft = Liiketaloustiede.

1992-Yleismaailmallisen ja Suomen vaikean liiketaloudellisen tilanteen vuoksi liiketalouden,

1991 saksan ja englannin kieliopintoja mm. Goethe-Instituutissa Frankfurtissa, Saksassa ja

         Suomessa sekä työväenopistossa Suomessa.  

1991-MBA-ohjelma Helsingin kauppakorkeakoulun HKKK:N kansainvälisessä keskuksessa ja

1989 Yhdysvalloissa, Bostonissa eräässä maailman arvostetuimmassa liikkeenjohdon

         yliopistossa MIT:n liiketaloustieteellisessä Sloan School of Managementissä.   

         HKKK:n MBA-osuudessa olin Grade Point Averagella arvioituna paras; GPA yli A-:n.

         MIT Sloanin osuudesta minulla on 4A:ta ja 2 B:tä; ohjelma, jonka laajuutta Marketing  

         Managementin ja Industrial Marketingin professori, P.hD. William Qualls piti

         huomattavana. Eräästä Sloanin arvostetuimmasta ohjelmasta: New Enterprises,

         opettajana professori, P.hD. ja self-made millionaire Ed Roberts ja johon hyväksyttiin

         vain 20 henkilöä, sain A:n. Samoin R&D: Communication and Organization oli A.

1989-Rakennusaineteollisuudessa Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:ssä sen perustajan,

1983 omistajan, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Olavi Kivistön suorassa

         alaisuudessa, jossa vastasin betonituoteosastosta ja yhtiön kehitystoiminnoista.

Kielitaito       Suomi, ruotsi, englanti, saksa.

Suomen Puolustusvoimat

         Reservin panssaripioneeriyliluutnantti. Soveltuvuus PI ESIK Tstopääll.

         Pioneeriristi ja Pioneerilaatta nro 44 sotien jälkeen. RUK 178:n Pioneerilinjan 2.

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

18.09 | 08:35
IPR Kukko Oy on saanut 10
Tykkäät tästä sivusta